Döner Kanatlı Çözümler

Aynı zamanda distribütörü olduğumuz, ileri teknoloji ürünü gyrokopterlerle sadece hizmet yelpazemizi genişletmekle kalmıyor. endüstrilerin ihtiyaç duyduğu spesifik çömzümlerin de sürdürülebilirliğini garanti altına alıyoruz.

Fotogrametri Uygulamalan

  • 3B Kent Modeli
  • Enerji Nakil Hatti Çözümleri
  • Orman Detay Çıkarımı
  • Topografya Uygulamalar
  • Arazi Kullanm Sınıflaması ve Analizi
  • Sel Haritalaması  – 3D Görsellştirme