Fotogrametri -  Photogrammetry
tcuav3.png


Günümüzde ilerleyen havacılık teknolojileri ile beraber haritalama süreci, klasik yöntemlere göre daha hızlı ve daha yüksek doğruluk ile yeni bir boyut kazandı. Hava fotoğraflaması, doğal çevre yönetiminde , alt yapı ihtiyaçlarında, yeni inşa sahalarında sıklıkla kullanılmasıyla beraber , online harita portallarıyla  günlük hayatımızın bir parçası haline geldi.MAS olarak, yüksek kaliteli hava fotoğraflarının üretimi ve bu fotoğrafların haritalama sürecinde sektörde ilkleri başararak, askeri ve sivil amaçlı her türlü operasyonu başarıyla sürdürmekteyiz. Son teknoloji yatırım ve üretim ile müşterilerimize doğru hizmeti, zamanında temin etmekteyiz.

navcam.png

 Uygulamalar                                                                 

  •  Halihazır Harita                                                                    
  • Sehir Planlama                                                             
  • İmar Uygulamaları
  • Gayrimenkul ve Tesisler yönetimi                            
  • Arazi Kullanım Sınıflaması ve Analizi                         
  • Sel Haritalaması-3D Görselleştirme
yan.png
giresun.png