Geomatik Çözümler
dsc_5721.jpg
Fotogrametri Uygulamaları
 • Halihazır Harita                                                                    
 • Sehir Planlama                                                             
 • İmar Uygulamaları
 • Gayrimenkul ve Tesisler yönetimi                            
 • Arazi Kullanım Sınıflaması ve Analizi                         
 • Sel Haritalaması-3D Görselleştirme
Lidar Uygulamaları
 • 3B Kent Modeli
 • Enerji nakil hattı çözümleri
 • Orman detay çıkarımı
 • Topografya uygulamalar
lidar_resim.png
oblik.jpeg
Oblik Uygulamaları 

 • 3D Kent Bilgi Sistemleri
 • Askeri Uygulamalar
 • Görüş Hattı ve Görsel Etki
 • Halk İştiaresi
 • Doğru Işıklandırma
 • Oyunlar ve Similatörler
picture1.png
picture2.png
picture3.png